Čertovy skály u Černolic a okolí

Čertovy skály (Černolické skály)

V odkazech myslím naleznete vše. K problematice jištění jsem něco napsal tady. Mnoho věcí bylo probráno s mnohými lidmi. Případné náměty prosím napište, aby se daly předložit k nějaké širší rozpravě a schválení tak, aby výsledek vyhovoval pokud možno všem. Tedy spíše byl přijatelný pro všechny.

Pozor! Pozor! Pozor!

Kvalita skály je místy nevalná, jsou zde volné kameny, ale i celé bloky. Počítejte s tím!

Staré fixní jištění není důvěryhodné! Staré skoby byly ponechány jen z důvodů historických a také proto, že lámavá skála by při jejich vytloukání byla devastována! Terén těchto skal je především terénem na nácvik zakládání vlastního jištění.

Velmi časté, smrtelně nebezpečné chyby (horo)lezců, pozorované často na těchto skalách:

I zde se najdou pevným jištěním zajištěné cesty: Zlaté nýty, Brašnička, Plotny, Cesta pro Bimbošku, Destrukce…

Není v průvodcích (přibylo a nebo dohledáno)

Střední věž -- Bimboščina cesta. Vpravo od Tří převisů. Výstup vede levým koutem a následně středem převisu přes dva nýty ke krabičce a od ní klasicky nahoru. -- VII+; Vojta Frölich a Karel Mašek, 22. 8. 2001.

Střední věž -- Proč ne?. Nástup středem stěnky skály, vystupující zcela vpravo na Střední věži. Lámavou stěnkou ke spáře (jištění velkým abalakem a nebo friendem) a na plošinu v místě nástupu Velkého převisu a Destrukce. Odtud vpravo od Destrukce, přes dva převísky pod kolmou stěnku a tou na vrchol -- IV; Jan Puš a Helena Říhová, 1996.

Slepucha -- Kvílení. V levé části žlabu pod vrcholovou plotnou stěnkou a pak přes dva výšvihy středem (jištěno vklíněnci a smyčkami, lámavé) -- V (a nebo lehčeji po straně -- IV); J. Puš, Kamila „Kamča“ Koncová, Petr „Schnaubi“ Schnaubelt, 4. 8. 2006.

Slepucha -- Mlčení. Mechovou stěnkou přes první výšvih. Druhý při levé straně a třetí převislým výšvihem při levé straně a nebo až za levou hranou spárou. Směrem k poslednímu výšvihu a po pravé hraně na vrchol -- V; J. Puš, H. Říhová 17.2.2007.

Citát z dopisu od Jana Šalomouna, který ozřejmuje vznik a autorství dvou cest:
Kdysi jsme tam začínaly a nedávno jsem tam byl s dcerkama a koukal, zda-li tam ještě jsou cesty, které jsme dělali. Jedna ano a zlidověla, před druhou stála bříza, dost blízko, takže se asi neleze. Nicméně, kdyby se dával dohromady nějaký průvodce, tak posílám pro upřesnění.
První, známá cesta, vede vedle Severního převisu, vzadu na středním masívu. Cesta vede vpravo od něj, přímo přes skobu. Nazvali jsme ji tenkrát Malý chyty a dali za pět. Skoba byla zatlučená podstivě od spodu, tloukl jsem jí tam asi hodinu. Tipuju že se mohl psát rok 1987. (Jan Tuháček, Pavel Zámostný)
Druhá cesta je na pilíří vlevo od (tuším) Čertova převisu vzadu na pravém masivu (z pohledu od údolek) Osadili jsme ji tenkrát samodomonýtem z provrtané skoby a dříku, zezhora. Nazvali Cesta „P“ a klasifikace byla V+. (Jan Tuháček, Pavel Zámostný, David Franěk) Rok mohl být ten samý, možná o rok později.

Z databáze cest na Lezec.cz
K cestě: „Neznámá“ vpravo od Bříška. Přes dva nýty, skobu Bříška a dva nýty nv ke sl. kroužku. Nahoře lámavé.
V průvodci P. Resche Český kras (2000) je uvedena klasifikace „asi 9“. Je to lehčí.
Zapsal: ivoš, 17.05.2005 22:10:05 
Sláva, po jistém úsilí (více podezřelých) pachatel(é) za pomoci Zdeňka Míky zjištěn(i). Autor projektu: Franta „Algena“ Mezera, 1. RP Roman „Bahno“ Blahník cca 2001. Obtížnost potvrzena, název „Čas má tvář klaunů“. Prosím o promítnutí změny do db. Roman přelezl RP i cestu vpravo (vlevo od „Žlutých nejtů“) přes značně obskurní nýt a skobu do „Bříška“, navrhuje 8-.
Zapsal: ivoš, 27.12.2006 21:16:51

Slepucha (v údolí Všenorského potoka)

Popis je v tomto odkazu.

Možnosti boulderingu v okolí

Popsané zde. Nejsou známé přelezy -- hlaste se.

Všechny náměty posílejte prosím na e-mail: dagjan zavináč seznam tečka cz

Nebo: martin.viteznik zavináč gmail tečka com

Hore zdar!

Jan Puš

 

Stránky obce Černolice

K horolezení obecně

 

Valid HTML 4.01 Transitional