Jištění v Černolicích

31.8.2005 jsme s Tomášem Frankem, Pavlem Novákem a Kubou Turkem (pořadí abecední) a díky Jindřichu Pražákovi z ČHS (zařídil vrtačku a dodal materiál) opravili (snad!) největší hrůzy v těhle skalách (viz foto).
Je to problém.

  1. Myslíme si, že je třeba zachovat klasický ráz místního lezení, které krom jiného slouží jako příprava na hory a terény, kde je potřeba používat vlastní jištění a hlavně vlastní hlavu.
  2. Skála je často natolik nekompaktní, že osazení pevného jištění by byl nonsens.

Tedy: dali jsme borhák na dobírání na místo. kde končí Kazatelna a Zbojnická. Na konec Ploten (aby se daly dolézat a nekončilo se pod vrcholem). Opravili konec Tří převisů (Destrukce, Velký převis...), Jižního rysu (tam jsme doplnili i jištění v horních partiích, které je v průvodcích uvedené, tak aby se někdo neděsil, že ho nenajde) a Černého dola. Dali borhák do Kulisy a „Stiskátka“ (náhorní Středí věž -- převísek vpravo. Zde byl problém s nalezením místa s + - dobrou skálou).

Některé nefunkční skoby jsme odstranili, některé ponechali jako památku a na dokreslení koloritu.

Ve Štekrově převisu je pro opravdové zajištění NUTNÉ založit nad skobu vlastní (spára je ideální), V jiných (například Suchá břízka) je dobré do cesty nastoupit jen v případě, že na cestu mám. Skoby jsou pofidérní, ale skála rozbitá… prostě kompletní lezení.

Pokusili jsme se nekráčet cestou některých pokusů na českých skalách, kde jištění vězí ve volných blocích. Takové budí falešný pocit jistoty, tedy -- je nebezpečnější, nežli holá skála.

 

Historická:
Tak tohle bylo druhé jištění (v první části je kruh) v cestě „Jižní rys“ (III) v Černolicích. Nevydrželo ani ránu kladivem.

Hlavní stránka