Kříž Řádu Bratří Bílé Vody

foto

Tolik let jsem ho v převlečení za horolezce hledal na vrcholcích. Ohlušen svistotem svišťů, nedbaje posměšků kamzíků jsem prohledával pídě, píď po pídi, pídě se. Nalezl jsem jej!
Všechny esoterické řády jsou jen nápodoby tohoto prapůvodního řádu Bílé Vody. Kabbala, Tantra… vše jsou jen ozvuky pradávného učení, tak tajného, že jej neznají ani sami zasvěcenci. Cena kříže je nezměřitelná, tedy i nulová. Však kříž vskutku je!

Někde byl tento předmět nazýván Kámen mudrců, jinde Svatý grál, onehdá jej zastupoval Šivův lingam. Známá je útlá kniha, do které iniciálovec Ing B.V., pan inženýr B.V., zaznamenal až s nudnou realistickou věcností jedno hledání předmětu, zde známého jakožto Zupácký Pazneht. Nikoliv v knize Zóhar, ani ve spiscích tibetských mnichů, ale tady jsem nalezl stopu. Příběh se bez překvapivých zvratů, či podivných událostí vleče k cíli. Teprve po překonání jezera krve Rhizostomuse Julka se děj stává nevěrohodným. Šílenství komořího Zuzle a smrt Popotepcova dávají tušit, že inženýr se pokouší zahladit stopu hoblíkem v rukou komořího. Pokud má Zuzle hoblík a Julek je mrtvý, musí být v červenci Paznecht na cestě z Andén, dvanáct kroků myšice dvojlaločné, za třicátou a půltou levotočivou zatáčkou! A skutečně! Nebyl tam, ale někde úplně jinde.
Tráva tráví, kráva kraví, kříž kříží cestu bratřím, co jsou si sestrami.

Snad mocný kultovní předmět pomůže profesoru Outsaidemu, Autistaidemu (či jak se vlastně jmenuje jeden z obyvatel této části stránek) zvrátiti osud lidstva anebo alespoň nalézt ztracenou paměť. Bohužel, senilita Autsaida jej činí v poslední době rovnocenným společníkem dementního Jana. Profesor, jenž se celý život vrhal do knih, cizokrajných zemí a dámského prádla, aby zde nalezl něco nového, zjistil ponejprv, že všechny knihy obsahují totéž, všechny země jsou stejné a v prádle najde také vždy to samé. Později seznal, že obsah knih, zemí a prádla je totožný. Co je tam, je i jinde. Sedává nyní, se sovou spálenou na rameni, na břehu mrtvého ramene řeky a marně se snaží tuto oživit svým dechem.
Mrtvé rameno řeky, mrtvé srdce a sova je spíš výr. Nebo vír? Každá voda také tvoří víru.

Za spálenými vodami jsou bílé sovy. Za bílou vodou je onen předmět, za oním předmětem je… Ano, za ním je.

 

 

Hlavní stránka