© Jan Dag Puš 2007

Vzpoura dětí

Jak již poukázal prof. Zdzislaw J. Ryn ve své práci, horolezci na tom s psychickým zdravím moc dobře nejsou. Pan profesor odvážně odmítl plácání se po zádech, jací jsme my horolezci úžasní chlapíci -- obdivovaní, féroví, silní, odvážní… a pohlédl na odvrácenou stranu našeho horolezeckého života. Všechno má svůj rub i líc.

Tenkrát ještě typ „Lezec“ nebyl. Nejsem profesor, ale co bych se nepokusil připovysvětlit často se vyskytující projevy lezců.

Snad nejvýraznějším prvkem ve skupině je neochota dospět, charakteristická pro naší dobu, která ostatně lezce vyprodukovala. Odpor k tomu, přijmout zodpovědnost, libování si v pózách „drsana“ (verbální), vazba na vzory, „fetišizmus“, manifestační vzpoura proti autoritám, naivní anarchie a další projevy doprovázející dospívání.

Lezci hovoří většinou z egostavu Dítěte, problém neumí a často ani nechtějí racionalizovat na úrovni Dospělého. Komunikuje jeho Dítě. „Ty mi to nechceš dovolit (zařídit), ale počkej, já ti ukážu!“. Častá je i duplexní transakce, kdy na formální stránce se jedná o přenos Dospělý -- Dospělý „Podívej se na ty fotky, to je pěkné, viď?!“, ale ve skutečnosti se jedná opět o výměnu na úrovni Dítě -- Rodič „To jsem tě doběhl, co?!“

Pokusy o přechod na přenos Dospělý -- Dospělý jejich Dítě (stav ega) odmítá.

Někdy je možné odmítnout reagovat jako Rodič, proti kterému se chce Dítě vymezovat, reakcí z pozice Dítě „Nojo, to bžunda, ale…“ a přenést postupně komunikaci na úroveň Dospělý -- Dospělý. Po čase se ale lezec opět vrací k svému Dítěti. U některých se zdá být Dospělý na hranici exkluze a navíc tito přechází na destruktivní křížový přenos. Naopak, jindy je přechod na Dospělého možný ihned, dokonce u některých je v komunikaci výchozí, ale jedná se o okrajové případy.

Naštěstí, spíš bohužel, není třeba řešit osobní problémy lezce. Obchod vyprodukoval nový typ. Toho nic z problematiky lezení nezajímá, chce jen zařadit lezení mezi konzumované požitky do „životního stylu“. Na to potřebuje odstranit všechny překážky, omezit lezení na spotřebu a prezentaci, zbavit ho všech možných přesahů, významů. Psychopatický horolezec z práce prof, Ryna, ale i infantilní lezec našich dní se stávají minulostí. Přichází konzument a s ním obchod, úpravy terénu, vstupenky na skálu, doprovodný program, stánkový prodej pod skalami, reprodukovaná hudba pro lepší náladu.

Zavřete dveře od outdooru, odcházím.

 

Hlavní stránka