Černolice

Jižní rys

Myslím, že každý, kdo se osobně setkal s půvabem této cesty, na ní nikdy nebude moci zapomenouti. Každý, kdo chápe, co je pravá estetika horolezení, bude marně hledat slov dost vřelých, která by chválila její půvaby. Již její délka! dvacet pět metrů špagátu paní Žíhová v akci je to pravé.Tak. A nyní stojíme pod tímto klenotem českých skal a nad sebou máme spárokomín tak akorát, aby podržel, ale netísnil. Ostatně, kdo nechce, ten ho nebude muset použít. Dostatek chytů a stupů nachází se v cestě této! Po průstupu touto úvodní pasáží stojíme u kruhu na přívětivém balkónku. Vhodné místo pro spočinutí okem na okolní malebné krajině, případně na děvčatech stojících dole. Ano! Děvčata jsou z vrchu nejkrásnější! Spára sice pokračuje, ale mi volíme nadmíru elegantní kroky po hraně a jsme na plošince se skobou fichtlí.Nyní můžeme přímo vzhůru přes delikátní převísek, nebo více vpravo vytlačujícím traverzem na mikropilířeček a po výšvihu opět traversem stěnkou již ustupující na samé podvrcholové plato. Ba i úplně vpravo do koutku nám lze. Ale tak, či tak, cesta je u konce.

Panikář

Už název cesty této dává více otázek nežli odpovědí. Propadl snad někdo v téhle cestě panice? Odehrál se v souvislosti s ní iniciační sexuální obřad? Kdo ví… Však specifické kroky, které je třeba k jejímu překonání provést, vedou spíše k první možnosti. Nástup je zcela nevinný, byť skála pod kruhem je místy lámavá. Však zajištěni Panicář kruhem stoupáme spárou, či po chytech kol této se vyskytujících a vyklonění často nenacházíme zdostatek důstojnou oporu pro nohy. Pak stoje, stojíc i stojíce na balkónku v rozpacích sledujeme výšvih, jenž jest nám dáno zdolati. Buď mocným rozporem nastoupáme a dlouhý krok provedeme, anebo velmi technickým manévrem vyšvihneme se přes schod vlevo. Zejména muži olbřmí síly pak volí variantu za chyty v pravé části. Však to ještě není konec! Koutkem s minimálními chyty musíme nyní dva, tři kroky učiniti, nežli spočineme v pohodlné průrvě a posléze na vrcholu.

Tři převisy

Ano, již název probouzí radostné chvění statečných srdcí, která nedbajíce nebezpečí vydávají se na samé hranice lidských možností! Do boje!!! Jištěni smyčkou přes hrot přehozenou zdoláváme první převis. Jest třeba rychle přehmátnouti po vcelku dobrých záchytech a dlouhým krokem se na stupeň vyšvihnouti. Pod druhým převisem, zde jištěni vklíněncem a posléze skobou, žel, poněkud archaickou, Paní Žíhová to umí!!! jest nám se připraviti na sled obtíží, kdy užijeme celého svého lezeckého umu. Převisem, koutkem a dále úkrokem vpravo se dostaneme na kazatelnu, kde se, ke své neskonalé úlevě, můžeme vpnouti v kvalitní kruh. Však cesta ještě nekončí! Nad námi převis, jehož rozeklané hrany připomenou nám netvora, který hrozí pohltit nás i s naší smělostí, s kterou jsme se na cestu vydali. Překonáme-li tento, čeká nás dechberoucí travers vpravo kol vytlačujícího „příčného kamene“ v naprosté exposici! Ve chvíli, kdy se římsa mění v lištu která posléze mizí a v nás, rodí se obavy z věcí příštích, nad sebou uzříme vysvobozující koutek, který nás dovede až k vrcholu. Tím jsme překonali cestu, jejíž zdolání jest touhou všech katexóchenú krajně obtížného lezení

Černý důl

Tato cesta na spodní věži se nacházející zahrnuje snad všechny typy skalního lezení. Po vystoupání na plošinu, z které vlastní lezení vpravdě začíná, jest před námi černá a pochmurná široká spára. My však překonáme strach, který se snad vkrádá do naší duše, a buď jí a nebo snadněji rozporem po okraji této se s nástrahami úvodní části vyrovnáme. Nyní bude třeba znovu statečného srdce a zmužilé mysli, neboť jest nutno se švihem celého těla přehoupnouti vlevo na kazatelnu! Zde stojíme u mocného dužníku, zanechaného předchůdci. Však možná, že jen tento důkaz bývalé lidské přítomnosti, nás přesvědčí, že lze pokračovati! Střechovitý převis přinutil nejednoho lezce slaněním opustiti rozdělané dílo. Ten, kdo se však nezalekne a povznese ducha svého nad profánní hrůzu a pustí se do souboje s touto překážkou, bude možná překvapen, že obtíže nejsou tak nesmírné, jak se zprvu zdálo. Pak, z prostorné skalní římsy vyřešíme poslední zapeklitý problém, sestávající z převísku poskytujícího věru minimum záchytů i stupů. Však-dokázali jsme to! A právem nyní vychutnáváme pocit vítězství i obdiv přítomných dam a pánů.

 

 

 

Hlavní stránka